De todo para todos

Publicacións » Revista En Rede

Publicación non periódica que recolle noticias, reportaxes e documentación de interese para os usuarios dos centros socioculturais. Podes consultar algunhas das informacións máis sobranceiras, en formato pdf, nas que se dá conta do labor desenvolvido na rede.© 2005, Centros socioculturais de Santiago
Portada | Concello de Santiago         Contacto