De todo para todos

Enderezo

Vite
Rúa de Carlos Maside, núm. 7
Teléfono: 981 54 24 90
Fax: 981 54 30 23

Horario: Atención ao público: De luns a venres 09:00 - 14:00
Dinamización: De martes a venres 17:00 - 21:00 Sábado 10:00 - 14:00 e 17:00 - 21:00

Asociación de periodistas de Santiago de Compostela

Vite

Horario APSC

Mércores - 11.00 a 14.00 e 17.00 a 20.00
Venres - 10.00 a 14.00

A Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) é unha agrupación sen ánimo de lucro que, desde o seu nacemento o 5 de decembro de 1945, defende e promove os valores e liberdades da información e os dereitos e deberes dos profesionais do periodismo.

Pertencente á Federación Galega de Asociacións de Periodistas (FEGAPE), desde a creación desta en 1984, tamén forma parte da Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), xunto con outras 55 asociacións máis de todo o territorio nacional; todas elas cun interese en común que é o de protexer e amparar os dereitos e intereses profesionais dos periodistas, así como de velar polo digno cumprimento dos deberes dos mesmos, elevar a súa preparación, representar a profesión, vixiar e promover o dereito á liberdade de expresión amais de defender o desenvolvemento constitucional da cláusula de conciencia e do segredo profesional.

Despois de atravesar por unha etapa de estancamento e incerteza, a APSC renaceu a comezos do presente século reforzando os seus principios de actuación. En pouco tempo veu afianzar os seus intereses, medrar considerablemente os seus servizos e actividades e, como froito de todo isto, incrementar a súa lista de socios e socias.

Sen saírse desta liña de traballo, a APSC pretende para o futuro próximo reforzar os seus lazos coa cidade de Santiago de Compostela abordando temas de utilidade e interese cultural para os seus concidadáns.
Contactar
http://www.periodistascompostela.org


« Listaxe de clubes e asociacións


© 2005, Centros socioculturais de Santiago
Portada | Concello de Santiago         Contacto