De todo para todos

Publicacións

Podes coñecer algunhas das publicacións, noticias e normativas relacionadas coa Concellaría de Centros socioculturais. Póñense os medios necesarios ao alcance dos colectivos e dos particulares para garantir a súa participación na vida cultural e social da cidade.

  • Revista En Rede
    Publicación non periódica que recolle noticias, reportaxes e documentación de interese para os usuarios dos centros socioculturais. Podes consultar algunhas das informacións máis sobranceiras, en formato pdf, nas que se dá conta do labor desenvolvido na rede.
  • Normativa
    Documentos de carácter normativo e lexislativo dos centros socioculturais, que regulan o uso e funcionamento dos centros. Ten interese tanto para os usuarios, como para os voluntarios e traballadores dos centros socioculturais.


© 2005, Centros socioculturais de Santiago
Portada | Concello de Santiago         Contacto