De todo para todos

Enderezo

Vite
Rúa de Carlos Maside, núm. 7
Teléfono: 981 54 24 90
Fax: 981 54 30 23

Horario: Atención ao público: De luns a venres 09:00 - 14:00
Dinamización: De martes a venres 17:00 - 21:00 Sábado 10:00 - 14:00 e 17:00 - 21:00

Asociación Compostelá de DIABÉTICOS

Vite

Martes e xoves 19:00 - 21:00

Naceu en 1986 e ofrécelles información e asesoramento aos diabéticos e familiares sobre esta doenza crónica que lle afecta a un 7% da poboación. Organiza charlas educativas sobre temas derivados desta enfermidade e actividades lúdicas como sendeirismo, magostos, ceas de nadal...

O Día Mundial da Diabete, o 14 de novembro, instala unha mesa informativa na praza do Toural de cara a concienciar a poboación sobre a presenza desta enfermidade e a ofrecer a posibilidade de realizar análises de nivel de glicosa no sangue.

Cada dous meses edita unha publicación especializada que distribúe entre os 700 socios deste colectivo para contribuír a difundir información co fin de conseguir unha maior calidade de vida entre os que padecen esta doenza.

Dispón dunha asesoría xurídica na que atende problemas laborais e sociais dos asociados e facilitan información sobre axudas específicas para este colectivo.« Listaxe de clubes e asociacións


© 2005, Centros socioculturais de Santiago
Portada | Concello de Santiago         Contacto