De todo para todos

Enderezo

Figueiras
Escola de Codesas s/n
Contactar

Horario: Luns, mércores, venres e sábado 17.00-20.00h
(dende outubro ata xuño)

Nova Xeira

Figueiras

A Asociación de veciños Nova Xeira, creada en 1979, defende e asesora os asociados en canto a problemas de camiños, pistas, taxeas de auga, alumeado e vivenda, ademais de ofrecerlle axuda moral ás persoas con escasos recursos e de defender os consumidores. Pretende, ademais, a integración dos rapaces no lugar mediante dinámicas de grupo e a organización de cursos de carácter participativo destinados a mulleres.

Ten 230 socios e a xunta directiva reúnese o último domingo de mes de 11:00 a 13:00 horas para atender os veciños.
Contactar


« Listaxe de clubes e asociacións


© 2005, Centros socioculturais de Santiago
Portada | Concello de Santiago         Contacto